fbpx Disclaimer | Growthways

Deze website https://www.growthways.be is eigendom van Anissa Halimi, handel drijvend onder de benaming
“Growthways”, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Spitaalpoortstraat 1D/101, ingeschreven in het KBO
en BTW-register met nummer BE0663.626.488, IBAN BE03 0017 9364 5184 BIC GEBABEBB, tel. +32 496 71 77
91, e-mail: hello@growthways.be (hierna genoemd ‘Growthways’).
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende
algemene gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website https://www.growthways.be/, met inbegrip van de ontwerpen, concepten, creaties,
illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, trajecten, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Growthways of
rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op https://www.growthways.be/, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort
advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Growthways levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig
en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking
gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie
op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Growthways de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo
snel mogelijk recht te zetten. Growthways kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse
of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld,
kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via hello@growthways.be.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast,
gewijzigd of aangevuld worden. Growthways geeft geen garanties voor de goede werking van de website en
kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou
voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Growthways kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze
aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere,
inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,
werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van
apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete
goedkeuring van de inhoud ervan. Growthways verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de
inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden
voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het
arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Growthways hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site.
De verantwoordelijke voor de verwerking, Mevrouw Anissa Halimi, respecteert de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de
verwerking van persoonlijke gegevens. De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen
behandeld worden conform de privacyverklaring die u tevens op de website kan terugvinden.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'first party cookies' en ‘third party cookies’ op de harde schijf van de
computer van de bezoeker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een
website in de browser van de computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd
wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel
hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige
bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige
bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld
een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor
dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven.
Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden
geaccepteerd,dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de
cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet
correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden
echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van onze website, gaat de bezoeker
akkoord met het gebruik van cookies.

Google analytics

De website https://www.growthways.be/, maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van “cookies” om
de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie
over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de
website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met
andere gegevens waarover Google beschikt. Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker dit
weigeren. Hierdoor kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van de website volledig worden benut. Door
gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker toestemming voor het verwerken van de informatie
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan hello@growthways.be of via de
website https://www.growthways.be/.

Growthways, augustus 2019

Off